Vitajte, sme značka z Bratislavy a pracujeme na tom, aby ste si už čoskoro mohli prezrieť náš web aj v slovenčine.

Search

Projekty EÚ

Projekty EÚ

Názov a sídlo prijímateľa: K.KO Enterprises s. r. o., Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Hrdličkova 11, 83101
Názov projektu: Z remeselnej dielne do sveta módy
Kód projektu v ITMS2014+: 302031H629
Výzva - kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Výsledky projektu:  Prostredníctvom zriadenia remeselnej – odevnej dielne podporenou marketingovou stratégiou a z nej vyplývajúcich realizovaných marketingových aktivít ako aj aktívnou účasťou na workshopoch a veľtrhoch sa v spoločnosti podarí udržať zamestnanosť a vytvoriť dve dlhodobo udržateľné pracovné miesta v „kultúrnom a kreatívnom priemysle“. Spoločnosť výrazným spôsobom zvýši svoje produkčné možnosti z doterajšej kapacity dvoch ucelených kolekcií ročne na štyri ucelené kolekcie ročne (zahŕňajúce pánske aj dámske odevy).

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2020